Osobnost, osud


Peníze, finance


Komunikace s okolím


Domov, rodina


Láska, výhry


Zdraví


Manželství


Sex, esoterika, erotika


Nové poznatky, cesty


Práce, profese


Přátelé, kamarádi


Vlastní podvědomí
Pro zajímavost zde máte k disposici jeden můj php script, který jsem svého času pro zábavu sestrojil. Na základě matematické náhody rozdává karty a k nim i výklady. Jde o čistě zábavný "výklad" secesních kartiček Piatnik: Dívejte se chvilinku na benediktinský kříž uprostřed kruhu a potom intuitivně stiskněte tlačítko dole v kruhu "Vyložit karty". Karty se vám následně vyloží do kruhu a kliknutím na každou z nich si zobrazíte co právě tato karta pro vás znamená...